sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

Als u zelf een nieuwsbericht heeft voor deze pagina, neem dan contact op met Regina Knoester:
regina.knoester@vumc.nl

Nieuwsarchief

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Nieuws HOVON algemeen


Nieuwsberichten:


Datum plaatsing:


HOVON dagen 2016

21 Nov 2013

SPACE 4 AYA

12 Nov 2013

SONCOS bijeenkomst

19 Sep 2013

HOVON Echelonering

15 Aug 2013
HOVON Echelonering


Per 15 augustus 2013 is er een nieuwe versie van kracht van de HOVON echelonering.
 
De wijzigingen betreffen het volgende:
* aanpassing bewoording van de algemene omschrijving van de echelons
* specificatie van het minimaal aantal fte hematoloog in dienst van een centrum in relatie tot het totaal aantal fte hematoloog/oncoloog
* verduidelijking criterium voor echelon A en B mbt JACIE accreditatie; in plaats van "conform JACIE eisen" wordt er gevraagd om een JACIE accreditatie.
* toevoeging van criterium activieve participatie in beschikbare HOVON trials om echelon te behouden
 
De eerste 2 punten zijn nav vragen uit het veld omdat dit niet eenduidig was in eerdere versies.
De aanpassing rondom JACIE maakt het criterium concreter en toetsbaar voor de HDC monitors.
De laatste aanpassing is om te voorkomen dat er sites in het systeem blijven zitten die wel een echelon hebben maar niet door de monitors van het HDC gevisiteerd kunnen worden om de kwaliteit van de uitvoering van trials te bekijken. Immers, als er geen recente trials lopen, valt er niets te reviewen.
 
Deze versie zal worden gehanteerd bij de echelonering van nieuwe centra en bij de review tijdens de monitor visites of een site nog steeds voldoet aan de criteria voor het toegekende echelon.
Bij de afronding van de re-assessment van de echelonering, voor de definitieve beoordeling van sites die op dit moment nog een echelon onder voorbehoud ("prelimenary") hebben, zal nog gebruik worden gemaakt van versie 04 die ten tijde van de re-assessment van kracht was.