sluit venster

Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten?

Vul hieronder uw e-mailadres in waarmee u bij HOVON geregistreerd bent, en klik op 'verstuur'. Uw inloggegevens worden dan direct naar dit adres gemaild.

e-mailadres

Terug naar het inlogscherm

Zoek in de HOVON website

Industrie


1. Autonomie HOVON
2. Samenwerking binnen studies
3. Unrestricted grantsnaar boven
1. Autonomie HOVON

 

De HOVON is er veel aan gelegen om haar autonomie ten opzichte van de andere stakeholders in het veld te behouden. Zij gelooft er sterk in dat deze autonomie een noodzakelijk beginsel is om de studies onafhankelijk en objectief te kunnen uitvoeren en zo daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan een verdere verrijking en verdieping van de medische kennis.

De HOVON opereert derhalve onafhankelijk van de diverse industriepartijen, de overheden en het KWF. Wel werkt zij intensief met al deze partijen samen.naar boven

2. Samenwerking binnen studies


Op het gebied van het patiëntgebonden onderzoek werken de HOVON en de industrie veel samen. Daar waar de HOVON behoefte heeft aan financiële ondersteuning van haar trials, is de industrie op zoek naar nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten over haar geneesmiddelen.

Voor elke studie waar sprake is van een dergelijke samenwerking, wordt een 'trial agreement' opgesteld. In deze overeenkomst, met de HOVON als sponsor, worden de diverse verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld. Daarnaast wordt vastgelegd welke door de studie veroorzaakte kostenposten door de industrie worden gedekt. Hierbij valt onder andere te denken aan de te verstrekken medicatie, de kosten van indiening, de kosten van datamanagement en de aanvullende diagnostische bepalingen.

Het grootste deel van deze vergoedingen wordt doorgesluisd naar de deelnemende centra. Een klein deel wordt gereserveerd ter dekking van de overhead van de HOVON organisatie.

Nadat de contracten gesloten zijn schakelt de industrie rechtstreeks met de trialmanager van het HOVON Data Center (HDC), teneinde de logistiek rondom de studiemedicatie en de organisatie rondom safety in te richten.

Wanneer de studie open is kan de industriepartner, middels een zogenaamde TOP-logon, op elk moment van de studie de database raadplegen om te zien welke centra participeren en hoe de inclusie verloopt.

Vanzelfsprekend krijgt de industriepartner tussentijds inzage in de resultaten van de eventueel uitgevoerde interim analyses, eveneens wordt de eindanalyse overhandigd.naar boven

3. Unrestricted grants


Naast vergoeding voor specifieke studies, verstrekken diverse industriepartijen ook unrestricted grants aan de HOVON. De HOVON gebruikt deze gelden om haar stichting verder te professionaliseren en de diverse regio’s te versterken in hun hematologische zorg.

Speerpunten in het huidige beleid van de HOVON vormen:


  • Echelonering, waarbij centra ingedeeld worden in een echelon: dat bepaald aan welke studies zij wel en aan welke studies zij niet kunnen deelnemen;
  • Regionalisatie, hetgeen tot doel heeft de participatie van centra in de periferie te vergroten door onder andere trialconsulenten in te zetten en het systeem van consultaties vanuit het academische centrum te intensiveren;
  • Internationale samenwerking, zodat de inclusie versneld kan plaatsvinden en schaalvoordelen behaald kunnen worden.


Mocht u geïnteresseerd zijn in een (nauwere) samenwerking met de HOVON dan kunt u contact opnemen met het HOVON Centraal Bureau.naar boven