Corona Virus

 

 

COVID-19

 

Wat betreft HOVON:

Het HOVON Data Center (HDC) en dus ook de HOVON Safety desk blijft onveranderd operationeel om de veiligheid van de patiënten in een HOVON studie te waarborgen.

De levering van studiemedicatie wordt nauwlettend opgevolgd en indien nodig zal tijdig hierover bericht worden.

Centrale lab faciliteiten zijn onveranderd operationeel. Vooralsnog is het mogelijk om patiënten in de HOVON studies te includeren.

 

Wat betreft deelnemende site:

Indien jullie nav COVID-19 situatie de inclusie voor een studie tijdelijk stopzetten graag het HDC per email hierover informeren (mail naar hdc@erasmusmc.nl).

Verder, indien er per protocol bepaalde studie visites/handelingen niet (kunnen) plaatsvinden nav COVID-19 situatie graag documenteren in de patiënten file.

 

Contact: 

Gegeven de situatie rondom Corona virus zijn het HOVON Centraal Bureau (HCB) en het HOVON Data Center (HDC) tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.

Graag alle (urgente) vragen via email, deze zullen zsm door het team opgepakt en verwerkt worden. Wij hopen op jullie begrip voor deze situatie.

Voor studie specifieke vragen kun je contact opnemen met de trial manager van de studie of via het algemene HDC email adres (hdc@erasmucmc.nl – voeg HOVON studie nr toe).

 

 

Met vriendelijke groet, Marleen Breems (HOVON General Director) en Bianca Backx (manager HDC)


SLUITEN
sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

HOVON Centraal Bureau


1. Intro
2. Ondersteuning bij klinische studies
3. HOVON dagen
4. Hematologie congres


 

1. Intro

Sinds de oprichting in 1985 heeft de stichting HOVON een enorme vlucht genomen. Niet alleen is het aantal leden sterk uitgebreid, ook het aantal studies en de geldstroom laat een stevige groei zien. Om deze groei in goede banen te leiden is in 1997 het HOVON Centraal Bureau in het leven geroepen. Het HOVON Centraal Bureau wordt bemand door een manager HOVON en ondersteunend personeel, die allen een aanstelling hebben binnen het VUmc.
Het bureau ondersteunt de stichting op financieel-juridisch en bedrijfskundig vlak. Hierbij valt te denken aan het opstellen van de jaarrekening, het beheren van het werkkapitaal, het organiseren van het Nederlandse Hematologiecongres en het adviseren van het bestuur ten aanzien van de koers en professionalisering van de stichting.
Naast het ondersteunen van de stichting, speelt het bureau een belangrijke rol in het opzetten en uitrollen van nieuwe studies en vormt het bureau het eerste aanspreekpunt voor de diverse partijen in het werkveld (overheid, KWF, industrie etc.).

 


naar boven

2. Ondersteuning bij klinische studies

Het bureau ondersteunt de onderzoeker op financieel-juridisch vlak bij het opzetten van een nieuwe studie. De HOVON manager houdt zich in dat licht onder andere bezig met:

  • Het meedenken over de financiering van de in de studie gemaakte kosten;
  • Het opstellen van een studiespecifieke begroting;
  • Het opstellen van een contract met de farmaceutische partij die participeert in het onderzoek en het voeren van de onderhandelingen hierover;
  • Het afsluiten van een WMO-verzekering;
  • Het afsluiten van een contract met een CRO ten behoeve van monitoring;
  • Het opstellen en afsluiten van co-sponsorship agreements met buitenlandse studiegroepen en centra;
  • Indien nodig het verkrijgen van een importvergunning voor de studiemedicatie en de logistieke verspreiding van de studiemedicatie aan de deelnemende centra.


naar boven

3. HOVON dagen

Tweemaal per jaar worden door het bureau de HOVON-dagen georganiseerd waar alle reeds lopende en toekomstige studies besproken worden. Deze zogenoemde protocollendagen worden gehouden in Amersfoort en hebben een grote aantrekkingskracht op de diverse betrokkenen uit het veld. Naast het uitwisselen van studie-informatie worden deze dagen tevens gezien als belangrijk netwerkevenement waar hematologen, research nurses, datamanagers, statistici en monitors elkaar treffen.
Onder Nieuws HOVON algemeen kunt u terugvinden wanneer de HOVON dagen dit jaar zullen plaatsvinden.naar boven

4. Hematologie congres

De Stichting HOVON en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) organiseren jaarlijks het Nederlandse Hematologiecongres.
Dit congres is een samengaan van de tweejaarlijkse HOVON nascholing en de jaarlijkse Najaarsconferentie van de NVvH, in een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis in januari waarin de Nederlandse hematologie zijn fundamentele en klinische research presenteert. Gedurende het congres komen promovendi en hun begeleiders bijeen om de jongste resultaten van hun onderzoek te bespreken.
Tegelijkertijd is het congres voor alle hematologen, internisten, kinderartsen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, datamanagers, research nurses en alle andere belangstellenden in Nederland en België, dé manier om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in de hematologie in een compacte nascholing.
Het congres wordt jaarlijks geaccrediteerd door de Nederlandsche Internisten Vereniging. Accreditatie is aangevraagd bij de European Hematology Association, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.
Alle informatie over het hematologiecongres kunt u vinden op www.hematologiecongres.nl

 


naar boven