sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

 

 

Stamceltransplantatie werkgroep

 

1. Samenstelling

2. Doelstelling

3. Indicatiestelling voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

4. Medicatie richtlijn plerixafor

5. Adviezen procedures bij verwante stamceldonoren 

6. Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

7. Adviezen vaccinatie na allogene stamceltransplantatie

8. Richtlijn GVHD

 


naar boven

1. Samenstelling

 

Voorzitter

Dr. E. Meijer (VUmc, Amsterdam) 
Vice-voorzitter

Dr. M. Schaap (Radboudumc)
Secretaris

Dr. M. Schaap (Radboudumc) / Dr. A. Broers (Erasmus MC)                                                                                                                               


naar boven

                                                                                                                         

2. Doelstelling

 

Daar een transplantatie veelal een onderdeel van een meer uitgebreide behandelingsstrategie is en ook vooral als consolidatiebehandeling wordt toegepast, zullen transplantatiestudies in nauwe samenhang met de lopende (en toekomstige) studies voor dat betreffende ziektebeeld ontwikkeld dienen te worden (bijvoorbeeld CLL, myeloom, AML, MDS). Dit betekent dat vaak met andere HOVON werkgroepen samengewerkt zal worden. Meer specifiek voor de allogene transplantatie zijn studies op het gebied van graft-versus-host (GVH) preventie en behandeling, studies waarin gekeken wordt naar de intensiteit van de conditionering dan wel de bron van allogene stamcellen (bijvoorbeeld cord blood) als ook studies waarin specifiek een bepaalde modaliteit van allogene immunotherapie onderzocht zal worden.

 

De werkgroep is voornemens te investeren in het systematisch koppelen van laboratoriumstudies aan klinische studies teneinde klinisch relevante moleculaire, farmacokinetische, immunologische en andere biologische inzichten te ontlenen aan therapie-studies. Het succes daarvan wordt in sterke mate bepaald door de efficiëntie van de monsterverzameling, kwalitatief en kwantitatief. Inzet daarbij is een hoog rendement van deelname vanuit de centra en een hoge opbrengst van bemonstering te realiseren. Ook de kwaliteit, standaardisatie en kwaliteitscontrole van de bepalingen zal een voortdurend punt van aandacht zijn. De interacties met de moleculaire werkgroep MODHEM zijn hierbij van belang.

                                                                                                                                                 


                                                                                                                                             naar boven

3. Indicatiestelling voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

 

 Allo SCT Indications EBMT 2015

 

                                                                                                                                                      


naar boven

 

4.  Medicatie richtlijn plerixafor

 

Richtlijn plerixafor

                                                                                                                                               


naar boven

5. Adviezen procedures bij verwante stamceldonoren

 

Adviezen procedures aangaande verwante stamceldonoren vanuit de subwerkgroep stamceldonoren (Otto Visser, Eefke Petersen, Ellen Meijer, Harry Schouten, Brigitte Bar, Anja Makelburg, Cynthia Huisman, Judith Somers, Tanja Netelenbos in samenspraak met Mirjam Fechter (Europdonor)).

 

 Adviezen procedures stamceldonoren (feb 2015)

Appendix A. Korte vragenlijst voor HLA typering  010112.doc

Appendix B. Vragenlijst voor keuring donor (revisie feb 2015)

Appendix C. Screening WNV, Chagas en Qkoorts (revisie feb 2015)

Appendix D. Exclusiecriteria bij keuring (revisie feb 2015)

 

                                                                                                                                               


naar boven

6 Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

 

Hieronder vindt u een overzicht van de aanbevelingen.

 

Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT 

 

 


naar boven

7 Adviezen vaccinatie na allogene stamcelstransplantatie

 

 Er wordt gewerkt aan een brede landelijke richtlijn.

  


 

8. Richtlijn GVHD

 

  Richtijn GVHD