sluit venster

Log in

Gebruikersnaam Wachtwoord Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Zoek in de HOVON website

Leukemie werkgroep

 

1. Samenstelling

2. Studies

3. Ontwikkelingen

4. Studie analyses

5. Richtlijn AML

6. HOVON-SAKK notulen

7. Vergaderdata 2014


naar boven

1. Samenstelling

 

Voorzitter
Prof. dr. G.J. Ossenkoppele (VUmc)

Vice-voorzitter

Dr. G. Huls (UMCN)

Secretaris

Dr. M. Raaijmaker (Erasmus MC)

 


 

2. Studies

Voor de verschillende vormen van leukemie die onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep vallen, wordt een backbone van studies geformuleerd die +/- altijd geactiveerd dienen te zijn. Studieloze periodes worden zoveel mogelijk vermeden. Daarnaast kunnen studies voorgesteld worden die op basis van prioritering in samenhang en samenspraak met de andere werkgroepen en het HOVON bestuur uitgevoerd kunnen worden.
De vaste kern van studies bestaat uit:

AML: gerandomiseerde studie < 60 jaar
Fase II studie(s) > 60 jaar

ALL: (gerandomiseerde ) studie <60 jaar

CML: gerandomiseerde studie <60jaar

MDS: gerandomiseerde studie bij low risk MDS

Momenteel wordt tevens gewerkt aan:

 • Onderhoudsvraag bij AML: allogene stamceltransplantatie met gereduceerde conditionering samen met SCT werkgroep / azacytidine voor de controle groep;
 • CML studie bij ouderen.

 

Hieronder vindt u een overzicht van niet-HOVON studies (fase 1/2 studies) die in Nederland open zijn

Overzicht fase 1/2 studies
 

 


naar boven

3. Ontwikkelingen

 • De werkgroep investeert zwaar in het systematisch koppelen van laboratoriumstudies aan de klinische studies, teneinde klinisch relevante biologische, moleculaire, farmakinetische en immunologische inzichten te ontlenen aan therapie-studies. Het succes daarvan wordt in sterke mate bepaald door de efficiëntie van de monsterverzameling, kwalitatief en kwantitatief. Inzet daarbij is zowel een hoog rendement van deelname vanuit de centra, alsmede een hoge opbrengst van bemonstering te realiseren. Ook de kwaliteit, standaardisatie en kwaliteitscontrole van de bepalingen zal een voortdurend punt van aandacht zijn. De interacties met de moleculaire werkgroep MODHEM zijn hier uiteraard van direct belang;
 • Momenteel wordt intensief geïnvesteerd om MRD meting d.m.v. multicolor flow cytometry, genmutatie-analyse en genetische profilering door gene expression arrays routinegewijs naast de studie te laten lopen. Dit levert belangrijke ervaring, en wellicht ook een model op om andere side studies gekoppeld aan klinische studies goed te laten verlopen. Voorzien wordt dat in de toekomst andere genoom-brede benaderingen ter evaluatie in de klinische aanpak zullen worden geïmplementeerd;
 • MRD bepalingen gaan ook in de ALL studies geïncorporeerd worden;
 • De werkgroep beoogt in internationaal perspectief te opereren en beoogt studies op te zetten die met name ook aantrekkingskracht uitoefenen op buitenlandse centra. Uitbreiding van deelname door buitenlandse partners zal de aanwas van patiëntenaantallen in studies vergroten en daarmee de slagkracht van de HOVON als studiegroep versterken. Dit is wellicht nog meer dan voorheen van belang voor de HOVON, om zodoende als competitieve groep een eerste viool te kunnen (blijven) spelen: goed haalbare studies met korte doorloop;
 • Er is een model voor fase II studies in ontwikkeling dat de mogelijkheden biedt meerdere studies tegelijkertijd te laten lopen, met als voordeel dat alleen amendering bij een nieuwe studie nodig is en dat de mogelijkheid biedt om via een 'pick a winner' concept fase III studies te starten als een veelbelovend nieuwe strategie in de fase II studies is geïdentificeerd. De HOVON wordt zo ook een interessante partner voor de industrie om snel nieuwe middelen uit te kunnen testen. Dit nieuwe concept zal eerst bij de oudere patiënt met AML uitgetest worden. Daarna kunnen ook andere tumor werkgroepen er hun voordeel mee doen;
 • Om studies snel te kunnen afronden zullen buitenlandse partners nodig blijven. Naast SAKK en Belgische partners zal ook gepoogd worden verdere samenwerking met andere buitenlandse leukemie werkgroepen te bewerkstelligen.


naar boven

4. Studie analyses

De analyses die op korte termijn uitgevoerd dienen te worden zijn:

 • H42;
 • H43;
 • H51: Deze studie heeft bijzondere prioriteit, daar (indien de goede interim resultaten bevestigd worden bij deze meer definitieve analyse) dit als belangrijke steun gebruikt kan worden om de tegenvallende inclusie in de H78 te verbeteren.

 


 

5. Richtlijn AML:

Klik hier voor voor het behandeladvies: AML

 

 naar boven

6. HOVON-SAKK Notulen

Wanneer er wordt ingelogd, is er een submenu zichtbaar waar de notulen van de HOVON-SAKK Schiphol meetings geplaatst zijn.


naar boven

7. Vergaderdata 2014

 

3 maart 2014

 


 

                                                                                                                                                                    naar boven