11 november 2020

COVIg voor immuun gecompromiteerde patiënten

SARS-CoV-2 is een nieuw zeer infectieus respiratoir virus. Hoewel de ziekte, COVID-19, mild kan verlopen hebben met name mensen die immuun-gecompromitteerd zijn een hoog risico op ernstig verloop van de ziekte. Na milde verschijnselen zoals koorts en hoesten kan zich ernstige dyspnoe ontwikkelen, resulterend in ziekenhuis opname. Vaak is IC-opname nodig met beademing. Uiteindelijk kan het beeld dusdanig escaleren dat multi-orgaan falen optreedt met noodzaak tot dialyse. Veel mensen overlijden onder het beeld van multi-orgaan falen.
Genezen patiënten hebben in het bloedplasma neutraliserende antistoffen tegen het SARS-CoV-2 virus. Deze antistoffen kunnen in potentie therapeutisch en profylactisch worden ingezet.

Om tot een juiste prioritering van patiënten te komen is er vanuit de sectie transfusiegeneeskunde een werkgroep samengesteld die richtlijnen heeft opgesteld voor de indicatiestelling en toepassing van COVIg.

In bijgevoegde bijlage vindt u de verdere informatie over indicatie en toediening:

Indicatiestelling Hyperimmuun COVID-19 indicatie

 

Up