Werkgroep Immune Effector Cell 

 

Samenstelling

Voorzitter

Tom van Meerten (UMCG, Groningen)

Vice-voorzitter

Marie José Kersten (AmsterdamUMC - AMC, Amsterdam)

Secretaris

Suzanne van Dorp (Radboudumc, Nijmegen)


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • Onderzoek met IEC producten opzetten en faciliteren, samenwerkingen hierin versterken, gebruik makend van de kennis en infrastructuur die aanwezig is bij de verschillende partijen.
  • Kwaliteitswaarborging van de productie en ontwikkeling maar ook toediening van deze producten, waarbij we uniformiteit en ook samenwerking nastreven tussen de verschillende centra. Hierbij hoort ook het opstellen en beschikbaar maken van richtlijnen en protocollen.
  • Studies met ontwikkeling van academische productie van point of care producten bevorderen in samenwerking met Ministerie van VWS, Zorg instituut Nederland en andere beleidsmakers.
  • Samenwerking in strategie-ontwikkeling voor nieuwe behandelingen met en indicaties voor behandeling met IEC en hierin ook een aanspreekpunt zijn voor beleidsmakers met vertegenwoordiging van alle verschillende belanghebbenden vanuit de beroepsgroepen.

Vergaderingen & Notulen

Houd er rekening mee dat het gedeelte met vergaderdata en notulen alleen toegankelijk is na inloggen.

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up