Werkgroep Nederlandse Kwaliteitsmedewerkers Hematologie (NKH) 


Samenstelling

Voorzitter

B. Odijk (Amsterdam UMC - AMC, Amsterdam)

Leden met een specifieke rol

Prof. Dr. J.J. Zwaginga (LUMC, Leiden) – Landelijk vertegenwoordiger FACT-JACIE
N. van Sinderen (AVL, Amsterdam) – Kwaliteitsmanagementgroep EBMT
J. Schilstra (LUMC, Leiden) – SIG hematologie
S. Haan (UMCG, Groningen) - Ondersteuning coördinatie NKH
Y. Westerman (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) - Ondersteuning coördinatie NKH
E. Faber (Amsterdam UMC - VUmc, Amsterdam) – Aanspreekpunt wijzigingen website NKH
B. Odijk (Amsterdam UMC - AMC, Amsterdam) – Ambtelijk secretaris HOVON SCT werkgroep domein Kwaliteit en donorzaken


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • Creëren van een open kwaliteitsnetwerk binnen hematologiecentra
  • Het afstemmen, verder ontwikkelen en professionaliseren van kwaliteitssystemen binnen de hematologie
  • Evalueren, ontwikkelen en becommentariëren van de Europese FACT-JACIE-norm, als land, van klinische / poliklinische normen en normen voor beenmergverzameling
  • Geformaliseerde verbinding van de NKH met de belangrijkste stakeholders
  • Accreditaties en accreditatieprocessen evalueren
  • Toepassen van wet- en regelgeving binnen hematologische intramurale en ambulante zorg
  • Het delen van kennis en beste praktijken op nationaal en internationaal niveau
  • Onderhouden van internationale contacten met andere nationale kwaliteitsgroepen

 

De NKH is opgericht in april 2011 en bestaat uit gemiddeld 30 leden (kwaliteitsfunctionarissen, kwaliteitscoördinatoren of professionals met een kwaliteitsaspect) van alle stamceltransplantatiecentra in Nederland en staat onder leiding van één coordinator, ondersteund door twee adviserende NKH-leden. De leden zijn onder meer vertegenwoordigers van de Quality management Group EBMT, Matchis, HOVON SCT group, V&VN en de nationale vertegenwoordiger FACT-JACIE.

De NKH opereert inhoudelijk onafhankelijk. Deelname aan de NKH is voorbehouden aan professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling en het onderhoud van kwaliteitssystemen binnen hematologiecentra. NKH is vrij toegankelijk voor derden, indien deze personen een inbreng hebben met betrekking tot technische en/of theoretische kennisoverdracht. Aanmelden voor de NKH kan via de voorzitter.

Twee keer per jaar komen alle leden bij elkaar op verschillende locaties in Nederland.


Activiteiten NKH

Activiteitenoverzicht NKH versie 9.0


Agenda NKH

10 november 2021: NKH vergadering
Locatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc
Gastvrouwen: Linda Cornelissen, Marouschka Hollenberg en Eline Faber


Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met B. Odijk (Amsterdam UMC - AMC, Amsterdam)
E-mail: b.m.odijk@amsterdamumc.nl
Voor het doorgeven van aanpassingen op deze website (onderdeel NKH), kunt u contact opnemen met E. Faber (Amsterdam UMC - VUmc, Amsterdam)
E-mail: e.faber@amsterdamumc.nl

 

Up