Declaraties in HOVON studies


Instructie declaratieformulier

Voor elke studie die HOVON uitvoert, wordt een declaratieformulier opgesteld. Deze is te vinden bij de Trial sectie downloads (na inloggen).

Volg de onderstaande richtlijnen om een ​​snelle en gemakkelijke verwerking te garanderen.

  • Het declaratieformulier dient vergezeld te gaan van een factuur. Zonder verantwoording kan het declaratieformulier niet in behandeling worden genomen.
  • Het declaratieformulier dient volledig ingevuld te worden en altijd de HOVON-studienummers te bevatten.
  • De bedragen op de declaraties zijn maximumbedragen. Als uw ziekenhuis btw in rekening brengt, moet het gedeclareerde bedrag dienovereenkomstig worden aangepast zodat het maximale bedrag niet wordt overschreden.
  • Voor sommige onderzoeken wordt een bepaald bedrag afgesproken voor algemene studiekosten zoals EC indieningen, medicijnkosten, etc. U kunt zelf bepalen welke uitgaven gedeclareerd worden zolang de kosten verantwoord zijn. Ook voor deze kosten geldt dat er geen BTW over geheven kan worden. Houd er rekening mee dat ook over deze kosten geen btw in rekening kan worden gebracht.
  • De declaratieformulieren moeten tijdig (binnen een jaar na afsluiting van de studie) worden ingediend en opgestuurd naar:

            VU University Medical Center
            Centraal Bureau HOVON - PK 5 X 178
            PO Box 7057
            1007 MB Amsterdam
            Nederland

  • Het declaratieformulier kan alleen in behandeling worden genomen als het is gedateerd en ondertekend door de hoofdonderzoeker van de locatie.
  • Het is niet toegestaan ​​dat andere afdelingen van het ziekenhuis zoals de Ethische Commissie of de apotheek aparte facturen opsturen, alle kosten dienen via de hoofdonderzoeker ter plaatse te worden gedeclareerd.
  • De betalingen worden alleen gedaan aan de rekeninghouders. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de verdeling naar de verschillende afdelingen.

Voeg altijd uw contactgegevens toe, zodat we contact met u kunnen opnemen als we vragen hebben of meer informatie nodig hebben.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het HOVON centrale kantoor, telefoon: +31 (0) 20-4449086 of via

    e-mail: Hovoninvoice@amsterdamumc.nl

Onvolledige declaraties kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

 

 

Up