Declaraties in HOVON studies


Instructie HOVON site vergoeding

Voor elke studie die HOVON uitvoert, wordt een declaratieformulier opgesteld. Deze is te vinden bij de Trial sectie > downloads (na inloggen) of in het sitecontract.

HOVON stuurt elk kwartaal een factuurvoorstel uit per trial waarin de daadwerkelijke werkzaamheden zijn opgenomen conform het budget voor een deelnemend ziekenhuis. Op basis van dit overzicht wordt een ziekenhuis verzocht een factuur te sturen met het factuurvoorstel van HOVON als bijlage voor het openstaande bedrag. Dit mag gemaild worden naar HOVONFINANCE@erasmusmc.nl. De details van de factuur worden ook opgenomen in het factuurvoorstel.

Houd er rekening mee dat:

  • facturen slechts tot één jaar na LPI kunnen worden ingediend
  • 10% van de totale vergoeding ingehouden wordt tijdens de trial en wordt betaald na close-out (met deze werkwijze wordt gestart bij trials die in 2023 beginnen)
  • betalingen worden alleen gedaan aan de bankrekeninghouders vermeld in het sitecontract. De bankrekeninghouder is verantwoordelijk voor verdere verspreiding naar afdelingen of externe partijen indien van toepassing.
  • alleen sites die patienten hebben geincludeerd maken aanspraak op de patient vergoeding. Sites worden verzocht betalingen rechtstreeks met de verwijzingssites te verrekenen als een patiënt binnen het onderzoek naar een andere site wordt verwezen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met HOVON via e-mail: HOVONFINANCE@erasmusmc.nl

 

 

Up