Ondersteunende commissies

Ondersteunende commissies zijn bedoeld ter ondersteuning van studies op specifieke gebieden waar kennis wordt gebundeld die binnen verschillende studies kan worden gebruikt om de kwaliteit en efficiëntie en effectiviteit van de onderzoeken te verbeteren waar HOVON sponsor van is. De volgende groepen zijn opgericht:

  • NKH (Nederlandse Kwaliteitsmedewerkers Hematologie)
  • T&O (Trials and Support Committee)
  • PUC review (Protocol Uitvoerbaarheids commissie)

Per ondersteunende commissie tonen we onder meer de samenstelling en de belangrijkste doelstellingen.

 

Up