Privacy statement

versie datum: 01MEI2023

HOVON vindt het belangrijk uw privacy te waarborgen en uw contact gegevens vertrouwelijk te behandelen. Als onderdeel van deze verplichting zal HOVON er alles aan doen om de bescherming en het correct gebruik van uw persoons gegevens (zoals uw werk email en contact gegevens) veilig te stellen. In principe verzamelt HOVON alleen persoonsgegevens van mensen waarmee we samenwerken binnen HOVON trials, of van mensen die daarin een ondersteunende functie hebben. Ons doel voor het vastleggen van deze persoonsgegevens is om deze gegevens te gebruiken bij de uitrol en uitvoering van HOVON trials.

In deze online privacy statement geven we aan welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen.

Verzamelen van persoonsgegevens

HOVON verzamelt persoonsgegevens van de mensen met wie we samenwerken bij de uitrol en uitvoer van HOVON trials. Daarbij leggen we het volgende vast:

 • Naam
 • Naam van organisatie waar persoon voor werkt
 • Naam afdeling
 • Functie
 • Post & bezoekadres
 • Telefoon nummer(s)
 • Fax nummer
 • Email adres
 • Website (indien van toepassing)
 • Waarom login noodzakelijk is
 • Voor welke omgeving login wordt aangevraagd

 


Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan informatie verschaffing over HOVON trials. HOVON moet als (Co-)Sponsor van Investigator Initiated Trials (IITs) voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals WMO en de GCP richtlijnen. Door die wet zijn wij verplicht om in sommige gevallen (naar gelang uw functie binnen de HOVON trial(s)) uw gegevens te bewaren tot minimaal 15 jaar na einde van de HOVON studie(s) waar u betrokken bij was.

Als u ons een Curriculum Vitae (CV) toestuurt voor trial doeleinden dan zullen we deze bewaren volgens de geldende wet- en regelgeving (een CV of andere verklaring van kwalificaties is noodzakelijk om aan te tonen welke opleiding, training en ervaring er genoten is, waardoor een investigator/onafhankelijk arts gekwalificeerd is als expert in de uitvoer van klinisch onderzoek). Als u ons een CV toestuurt om te solliciteren op een vacature, dan zullen we gebruik maken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er geschikte gronden zijn om u uit te nodigen voor een gesprek. HOVON zal hierbij alleen de persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de vraag / wettelijke vereisten.

HOVON verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens van de contactpersonen met wie we samen werken.

Als u gebruik maakt van de HOVON website, leggen we niet uw IP adres vast (een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt) en verzamelen we ook geen cookies (een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser, hiermee kan uw apparaat herkend worden en kan de website anders reageren op basis van de geïnstalleerde cookie(s).

Als u wilt weten hoe u gegevens in onze database base staan, kunt u een verzoek indienen via HOVON@erasmusmc.nl. Als u ziet dat de persoonsgegevens onnauwkeurigheden bevatten, kunt u een verzoek indienen deze te laten corrigeren. Dit gaat ook via HOVON@erasmusmc.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 


Bescherming van uw persoonsgegevens

HOVON heeft zijn eigen beveiligingsprocedures en -beleid om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks deze inspanningen kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. We zullen de toegang tot persoonsgegevens beperken tot diegenen die namens HOVON uw gegevens nodig hebben om op een juiste manier trials uit te voeren. De toegang tot deze gegevens door een werknemer wordt ontnomen zodra deze niet langer meer werkt voor HOVON.

Medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zolang die nodig zijn volgens de wet.


Links naar andere websites

Op de HOVON website staan links naar andere websites waar nuttige informatie kan staan voor bezoekers van de HOVON website. De inhoud van deze externe websites die via links op de HOVON website kunnen worden benaderd, worden niet door HOVON onderhouden en vallen dus ook niet onder deze privacy statement. We raden u aan het privacy beleid van elke website apart te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.


Aanpassingen van deze privacy statement

Mochten er aanpassingen noodzakelijk zijn op deze privacy statement, dan zullen we altijd de versie datum updaten. Mocht u zich afvragen of er aanpassingen zijn doorgevoerd in deze privacy statement, dan kunt u altijd online de laatste privacy statement inzien.


HOVON News letters

HOVON verstuurt algemene studie gerelateerde informatie en informatie ten aanzien van de studie werkgroepen. HOVON heeft hiervoor iedereen om toestemming gevraagd. U kunt zich ten allen tijden uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.


Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze HOVON privacy statement, dan kunt u deze altijd stellen via HOVON@erasmusmc.nl o.v.v. Privacy Statement.

 

 

Up