Lymfoom werkgroep


Samenstelling

Voorzitter

Dr. M.E.D. Chamuleau, (AmsterdamUMC, VUmc, Amsterdam)

Vice-voorzitter

Dr. M. Nijland (UCMG, Groningen)  

Penningmeester

Dr. R. Mous (UMCU, Utrecht)

Secretaris

Dr. R. van Rijn (MCL, Leeuwarden)
Dr. M.W.M. van de Poel (MUMC, Maastricht)
Dr. A.E. Pulles (UMCU, Utrecht)


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • Initiëren en implementeren van (inter) nationale multicenter fase II en fase III klinische studies in de verschillende subtypes van non-Hodgkin lymfoom (NHL) en Hodgkin lymfoom (HL)
  • Werk samen met internationale studiegroepen, waaronder de Nordic Lymphoma-groep, Duitse HL-studiegroep, SAKK, EORTC, GELA en het Europese MCL-netwerk
  • Samenwerken met de HOP (HOVON pathologiegroep) om biologische nevenstudies die verband houden met klinische studies te initiëren en te vergemakkelijken.
  • Samenwerken met de HOVON-werkgroep voor beeldvorming om beeldvormende diagnostiek te optimaliseren met FDG-PET-scans, CT-scans en MRI (ten behoeve van stadiëring en responsevaluatie van lymfomen) en om secundaire beeldvormende onderzoeken te initiëren en te vergemakkelijken).
  • Samenwerken met het HOVON Lunenberg Lymphoma Phase I / II Consortium (LLPC) om vroege toegang tot veelbelovende nieuwe behandelingen voor lymfoompatiënten mogelijk te maken
  • Samenwerken met de HOVON IEC-werkgroep om studies te ontwikkelen en toegang tot effectorceltherapieën mogelijk te maken
  • Ontwikkel richtlijnen voor diagnose en behandeling, en bevorder de mening van deskundigen
  • Samenwerken met Hematon om patiëntinformatie en deelname aan onderzoeken te optimaliseren
  • Samenwerken met IKNL ter ondersteuning van het verzamelen van populatiegebaseerde gegevens en daaruit voortkomend onderzoek

Publicatie overzicht


Vergaderingen & Notulen

Houd er rekening mee dat het gedeelte met vergaderdata en notulen alleen toegankelijk is na inloggen.

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up