Werkgroepen


Binnen de HOVON-structuur zijn er twee soorten werkgroepen:

  • Studiewerkgroepen, bestaande uit experts op het gebied van bijvoorbeeld acute leukemie, lymfoom of multipel myeloom. In deze werkgroepen wordt gediscussieerd over nieuwe onderzoeken en aanbevolen behandelingen. De voorzitters van deze studiewerkgroepen zijn officieel ook lid van het HOVON-bestuur.
  • Technische commissies, die bestaan uit experts op het gebied van diagnose en monitoring. Voorbeelden zijn de werkgroep moleculaire biologie, de beeldvormingsgroep, etc.

Elke werkgroep heeft een meerjarenplan waarin staat wat de werkgroep de komende 5 jaar wil bereiken.

Up