Leukemie werkgroep


Samenstelling

Voorzitter

Prof. Dr. G. Huls (UMCG, Groningen)

Vice-voorzitter

Prof. Dr. H.G.P. Raaijmakers (Erasmus MC, Rotterdam)

Secretaris

Prof. Dr. A.A. van de Loosdrecht (Amsterdam UMC, Amsterdam)


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

 • De werkgroep opereert in een internationaal perspectief en heeft tot doel studies op te zetten waarin nieuwe geneesmiddelen van belang zijn voor alle samenwerkingspartners. Uitbreiding van deelname door buitenlandse partners zal de opbouw van patiëntenaantallen in onderzoeken die in het tijdperk van genetisch gedreven behandelingen steeds noodzakelijker worden, vergroten en daarmee de effectiviteit van HOVON als onderzoeksgroep vergroten. Voor HOVON is dit misschien nog wel belangrijker dan in het verleden, met het oog op koploper te blijven als competitieve groep: goede, haalbare onderzoeken met korte doorlooptijden. Samenwerking met uitstekende internationale AML-groepen is tot stand gekomen, wat heeft geresulteerd in door HOVON gesponsorde multinationale onderzoeken.
 • Veel investeren in de systematische koppeling van laboratoriumonderzoeken aan klinische onderzoeken, met het oog op het afleiden van klinisch relevante biologische, moleculaire, farmacokinetische en immunologische informatie uit klinische studies. Het succes van deze inspanningen wordt in belangrijke mate bepaald door de efficiëntie van de sampleafname, zowel in termen van kwaliteit als kwantiteit. Het doel is zowel een hoog rendement in deelname vanuit de centra als het behalen van een hoog rendement uit sampling. Ook de kwaliteit, standaardisatie en kwaliteitsbewaking van de bepalingen zal een permanent aandachtspunt zijn.
 • Alle investeringen zijn gericht op het routinematig uitvoeren van centrale MRD-metingen op basis van multicolor flowcytometrie en moleculaire methoden, genmutatieanalyse en genetische profilering door genexpressie-arrays. Dit zal belangrijke ervaring opleveren en wellicht ook resulteren in een model om ervoor te zorgen dat ook andere sidestudies die verband houden met klinische onderzoeken soepel kunnen verlopen. Verwacht wordt dat in de toekomst genoombrede benaderingen zullen worden geïmplementeerd voor evaluatie in de klinische benadering. MRD-bepalingen zijn ook opgenomen in de ALL-onderzoeken.
 • Voor fase II-onderzoeken bij unfit patiënten is een model ontwikkeld dat mogelijkheden biedt om meerdere onderzoeken tegelijk uit te voeren. Dit heeft als voordeel dat voor een nieuwe studie alleen een amendement nodig is met de toevoeging van een nieuwe behandelarm. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om conceptfase III-onderzoeken te lanceren via een 'pick a winner' strategie, zodra een veelbelovende nieuwe strategie is vastgesteld in de fase II-onderzoeken. Op deze manier wordt HOVON ook een aantrekkelijke partner voor de industrie, omdat het in staat zal zijn om snel nieuwe medicijnen te testen. Veel nieuwe medicijnen komen beschikbaar, ook bij unfit patiënten wordt de behandeling genetisch gedreven, daardoor is internationale samenwerking noodzakelijk. Een dergelijke samenwerking is al tot stand gekomen, klinische studies voor dit platform zijn momenteel in ontwikkeling.
 • Momenteel bestaat het HOVON AML-consortium uit AML-studiegroepen uit: Nederland, Zwitserland, België, Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Ierland en Denemarken. Voor specifieke onderzoeken werken we samen met:
  • Duitsland: AMLSG,
  • Frankrijk: ALPHA en Filo,
  • Spanje: CETLAM
  • Engeland: NCRI
  • Australië: ALLG

Publicatie overzicht


Vergaderingen & Notulen

Twee keer per jaar wordt op Schiphol een internationale HOVON-SAKK Schiphol meeting georganiseerd.

En ook twee keer per jaar staat er een Nederlandse HOVON LWG op het programma.

Houd er rekening mee dat het gedeelte met vergaderdata en notulen alleen toegankelijk is na inloggen. 

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up