Werkgroep Stamcellaboratoria Nederland (WSN)


Samenstelling

Voorzitter

Dr. K. Westinga (UMCU, Utrecht)

Secretaris

Dr. J. Lardon (ZNA, Antwerpen, België)

Adviseur

Dr. E. Kuiper Kramer (Isala, Zwolle)

Leden

M. Thiel-Valkhof (Sanquin, Amsterdam)
Dr. H. Dolstra (RadboudUMC, Nijmegen)


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • De evaluatie van kwaliteitsrichtlijnen ('standaarden') voor accreditatie van stamcellaboratoria in Nederland en Nederlandstalig Belië, mede met het oog op ondersteuning van toekomstige inspectie, in het algemeen in relatie tot de 'JACIE en Weefsel Oprichtingsstandaarden'.
  • Uitwisseling van algemene informatie in de vorm van stamcelverwerking en andere therapeutische celproducten, bijvoorbeeld door middel van een database met gegevens over materialen, methoden en resultaten van laboratoriumprocessen. Deze database is voor leden van de WSN te raadplegen via de HOVON-website.
  • Streven naar synchronisatie van kwaliteitscontrole door stamcelverwerking en andere therapeutische cellulaire producten, bijvoorbeeld door het organiseren van circulaires van materialen voor kwaliteitscontrole, waarvoor nog geen programma van externe circulaires bestaat.
  • Gezamenlijke uitvoering van onderzoek op het gebied van stamceltransplantatie en andere therapeutische cellulaire producten.
  • Krachtenbundeling waardoor gecombineerd contact met de branche kan worden onderhouden: hierdoor wordt een eenduidige duidelijke boodschap naar de branche gestuurd, die dringend gewenst is, en wordt uniformiteit bereikt in media / middelen. Daarnaast kunnen door gezamenlijke inkoop prijsvoordelen worden behaald en wordt de mogelijkheid gecreëerd om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
  • Organiseren van specifieke cursussen / trainingen voor medewerkers van stamcellaboratoria.
  • Internationaal overleg met andere werkgroepen van stamcellaboratoria.

In 1999 is de Werkgroep Stamcellaboratoria Nederland (WSN) opgericht. Het doel van de werkgroep is om te komen tot uniformiteit in protocollen, media en arbeidsomstandigheden door intensievere samenwerking tussen de stamcellaboratoria. Sinds 2000 is de WSN formeel een werkgroep binnen de HOVON, en sinds 2004 zijn ook een aantal Belgische centra deelnemer. De leden van de WSN vertegenwoordigen de stamcellaboratoria in Nederland en Nederlandstalig België. Werkgroepleden zijn laboratoriumhoofden en (hoofd) technici en kwaliteits managers van stamcellaboratoria. De WSN houdt 2 keer per jaar een ledenvergadering.


Vergaderingen & Notulen

Houd er rekening mee dat het gedeelte met vergaderdata en notulen alleen toegankelijk is na inloggen.

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up