Behandelrichtlijnen

HOVON heeft werkgroepen bestaande uit experts op het gebied van Leukemie, Myeloom, CLL, Benigne Hematologie, Lymfomen, Stamceltransplantatie en CML-MPN.

In deze werkgroepen worden naast het ontwikkelen van nieuwe onderzoeken ook behandeladviezen gedaan voor de behandeling van patiënten binnen het ziektebeeld van de werkgroep. In samenerking met de NVvH worden er behandelrichtlijnen opgesteld.

Alle behandelrichtlijnen vindt u op de NVvH website.

 

 

Up