HOVON Centraal Bureau

 

Het HOVON Centraal Bureau (HCB) biedt financieel-juridische en commerciële ondersteuning aan de stichting. Denk hierbij aan het opmaken van de jaarrekening, het beheren van het werkkapitaal, het organiseren van de Dutch Hematology Congres en het adviseren van het bestuur over de te volgen koers en de professionalisering van de stichting.

Naast de ondersteuning van de stichting speelt het HCB een belangrijke rol bij het opzetten en uitrollen van nieuwe studies en is het het eerste aanspreekpunt voor de verschillende partijen op het werkveld (overheid, KWF, bedrijfsleven, etc.).


Ondersteuning voor klinische onderzoeken


Het HCB biedt onderzoekers financiële en juridische ondersteuning bij het opzetten van nieuwe onderzoeken. Tegen die achtergrond is de HOVON-manager betrokken bij:

  • Meedenken over de financiering van de kosten van de studie
  • Opstellen onderzoeksbegroting
  • Contracten opstellen met de farmaceutische partij die aan de studie deelneemt en relevante onderhandelingen voeren
  • Toezicht houden op de verzekeringen
  • Afsluiten van een contract met een CRO voor monitoring (indien van toepassing)
  • Opstellen en aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse studiegroepen en centra
  • Indien nodig ondersteuning bij het opzetten van importvergunningen voor studiemedicatie en betrokken bij de contracten met leveranciers die de medicatie distribueren.

HOVON bijeenkomsten

Tweemaal per jaar organiseert het HCB de HOVON-bijeenkomst, waar elke werkgroep de hoogtepunten op hun ziektegebied presenteert. Deze zogenaamde protocoldagen worden gehouden in Amersfoort en worden goed bezocht door de verschillende betrokken partijen. Naast het uitwisselen van onderzoeksinformatie, worden deze dagen ook gezien als belangrijke netwerkevenementen waar hematologen, onderzoeksverpleegkundigen, onderzoekscoördinatoren, datamanagers, statistici en monitors elkaar kunnen ontmoeten.


Hematologie Congres

Stichting HOVON en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) organiseren jaarlijks het Nederlands Hematologie Congres (DHC).

Dit congres is een evenement dat de tweejaarlijkse HOVON-bijscholing en de jaarlijkse najaarsconferentie van de NVvH samenbrengt in een jaarlijks terugkerend evenement in januari, waar de Nederlandse hematologie haar fundamenteel en klinisch onderzoek presenteert. Tijdens het congres komen promovendi en hun begeleiders samen om de laatste resultaten van hun studie te bespreken.

Tegelijkertijd is het congres een uitstekend middel om op de hoogte te worden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in de hematologie, inclusief bijscholing voor alle hematologen, internisten, kinderartsen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, assistent-artsen, datamanagers, research verpleegkundigen en alle andere geïnteresseerde stakeholders uit het gehele HOVON netwerk.

Het congres is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Internisten. Accreditatie is ook aangevraagd bij de European Hematology Association, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

Alle informatie over het Nederlands Hematologie Congres is te vinden op:

www.hematologiecongres.nl


Contact

Als u juridische vragen heeft met betrekking tot HOVON-onderzoeken, neem dan contact met ons op via:

HOVONlegal@erasmusmc.nl

Als u vragen heeft over de financiering van HOVON-onderzoeken, neem dan contact met ons op via:

HOVONfinance@erasmusmc.nl

 

 

 

Up