Deelnemende sites

Introductie

80% van alle Nederlandse, Belgische en Luxemburgse ziekenhuizen neemt deel aan HOVON-onderzoeken. Deze grootschalige samenwerking levert voordelen op voor beide partijen. Enerzijds kan HOVON de inclusie binnen studie-verband versnellen dankzij dit grote aantal deelnemende ziekenhuizen (ook wel sites genoemd). Anderzijds brengt participatie de verschillende sites bij elkaar, waardoor de hematologische zorg verbeterd en gestandaardiseerd kan worden.

Het uitvoeren van studies stelt hoge eisen aan de deelnemende ziekenhuizen en hun specialisten. De hematologische zorg moet niet alleen van het hoogste niveau zijn, maar de specialisten moeten ook volledig geïnformeerd zijn over de verschillende onderzoeksprotocollen en de methoden die ze bevatten. Daarnaast is de wet- en regelgeving met betrekking tot klinische studies de afgelopen jaren explosief gestegen, wat heeft geleid tot verhoogde administratieve lasten wanneer een locatie deelneemt aan klinische studies.


Deelname aan een studie

Voor elke nieuwe HOVON-studie verstuurt het HOVON Data Center een ​​enquête (voor Nederland; er wordt rekening gehouden met het echelon) om te beoordelen welke locaties willen deelnemen en hoeveel patiënten ze verwachten bij te dragen. Deze enquêtes worden altijd verstuurd naar de contactpersoon van de site (zoals weergegeven in de locatiegegevens (sectie ziekenhuizen> contactgegevens na inloggen) en de studiecoördinatoren (indien bekend).

Op basis van de terugkerende enquêtes beslissen de PI en de werkgroep of een verdere selectie van sites nodig is (als er meer sites willen deelnemen in vergelijking met het aantal beschikbare plaatsen). De geselecteerde sites krijgen meer informatie. Let op: u kunt de status van de studie altijd controleren in de studiesectie> tijdlijnen.

Zodra we de goedkeuring voor uw land hebben ontvangen, wordt het onderzoeksdossier naar de sites gestuurd, met alle documenten die nodig zijn om de lokale goedkeuring te verkrijgen, en worden er verdere acties genomen om uw site te activeren.

 

 

Up