Over HOVON

 

Welkom op de website van de HOVON (Stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland).

HOVON is een stichting met als kerntaak het uitvoeren van klinische studies, biomarker- en translationele studies en het ontwikkelen van ziektespecifieke richtlijnen op het gebied van hematologische aandoeningen. HOVON brengt clinici en (klinische en fundamentele) wetenschappers samen en fungeert als overkoepelende organisatie voor alle hematologische centra in Nederland en België.

Het kantoor van HOVON is gevestigd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.


Doelstelling en beleid 

HOVON is opgericht in 1985 en vertegenwoordigt een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van vooruitgang in de kwaliteit van behandeling en de uitkomst van deze behandeling bij patiënten met hematologische aandoeningen. Het is een geregistreerde non-profit stichting.

Wij zijn van mening dat de beste manier om deze doelen te bereiken het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek is en het uitvoeren van gerelateerde translationele studies. Het wordt van vitaal belang geacht om de levering van optimale zorg aan patiënten te bevorderen door netwerken van behandelende artsen in verschillende ziekenhuizen op te zetten en te beheren.

Sinds de oprichting van HOVON wordt erkend dat de uitbreiding naar andere landen essentieel is voor het opzetten van impactvolle klinische studies. Het HOVON-netwerk is daarom naast Nederland uitgebreid met ook België en Luxemburg. Bovendien heeft HOVON een samenwerkingsrelatie opgebouwd met vele andere internationale centra en samenwerkingsgroepen bij het uitvoeren van klinische studies.

De HOVON heeft drie soorten werkgroepen ingesteld die zich richten op (A) specifieke ziekten (ziektespecifieke werkgroepen), (B) specifieke behandelmodaliteiten (modaliteitswerkgroepen) en (C) specifieke technische diagnostiek en monitoring (technische werkgroepen). Binnen deze groepen worden nieuwe ideeën, onderzoeken, klinische studies en richtlijnen ontwikkeld. De richtlijnen zijn opgesteld door de ziektespecifieke werkgroepen onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). In elke ziekte specifieke wergroep zijn patienten verenigingen vertegenwoordigd.

De huidige ziektespecifieke werkgroepen zijn:

 • Goedaardige hematologie, die niet-kwaadaardige hematologische aandoeningen omvat, zoals hemoglobinopathieën, auto-immuunbloedaandoeningen en transfusiegeneeskunde
 • Chronische lymfatische leukemie (CLL), die CLL omvat, en leukemische B- en T-celziekten zoals haarcelleukemie, grote granulaire lymfocytenleukemie en T-PLL
 • chronische myeloïde leukemie/Myeloproliferatieve neoplasmata (CML-MPN), waaronder polycythaemia vera, essentiële trombocytose, myelofibrose en mastocytose
 • Leukemie, inclusief Myelodysplastisch Syndroom (MDS), Acute Myeloïde Leukemie (AML) en Acute Lymfatische Leukemie (ALL)
 • Lymfoom, dat alle subtypes van lymfoom omvat, zoals Waldenströms-macroglobulinemie
 • Multipel myeloom (MM), dat ook gerelateerde plasmacelaandoeningen omvat, inclusief amyloïdose

De huidige behandelmodaliteitswerkgroepen zijn:

 • Immuuneffectorcel (IEC)
 • Lunenburg lymfoom Fase 1/II Consortium (LLPC)
 • Stamceltransplantatie (SCT)
 • Ondersteunende zorg

De huidige technische werkgroepen zijn:

 • HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank (HOP)
 • Werkgroep Beeldvorming
 • Werkgroep Moleculaire Diagnostiek inclusief Cyogenetica (MODHEM)

De HOVON heeft een kantoor waarin de volgende bewerkingen zijn verzameld:

 • Financiën & Juridisch zaken
 • Clinical Operations inclusief secretariaat, projectmanagement, centraal datamanagement, indieningen, monitoring, IT, PharmacoVigilance, QA
 • Statistiek

Organisatie van HOVON

De structuur van de stichting HOVON is weergegeven in onderstaand organogram:

HOVON-organogram.jpg

HOVON heeft een Algemeen Bestuur, dat het Dagelijks Bestuur kiest. Het Algemeen Bestuur heeft minimaal één vertegenwoordiger van de afdelingen hematologie van de academische ziekenhuizen in Nederland, twee algemene en/of universitaire ziekenhuizen in België, zes vertegenwoordigers van de algemene ziekenhuizen in Nederland en de voorzitters van de werkgroepen. Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen ziekenhuisvertegenwoordiger.

De dagelijkse leiding van HOVON is gedelegeerd aan de CEO van HOVON.


De leden van de Raad van Bestuur (2024)

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Vertegenwoordigers van alle werkgroepen
 • Vertegenwoordigers van echelon B, C en D
 • Vertegenwoordigers van academische ziekenhuizen
 • Vertegenwoordiger van Belgische vestigingen
Voorzitter

Prof. Dr. A.P. Kater (AmsterdamUMC , Amsterdam)

Vice-voorzitter

Prof. Dr. M.H.G.P. Raaijmakers (Erasmus MC, Rotterdam)

Penningmeester

Prof. Dr. G.A. Huls (UMCG, Groningen)

Secretaris

Dr. N.P.M. Schaap (UMCN, Nijmegen)

Vertegenwoordiger van niet-academische ziekenhuizen

Dr. S. Kersting (Hagaziekenhuis, Den Haag)


Algemene bestuursleden

Namens de werkgroepen
 • Prof. Dr. J.J. Zwaginga (LUMC, Leiden; Echelon A; voorzitter Werkgroep Benigne Hematologie)
 • Dr. M.D. Levin (ASZ, Dordrecht; Echelon C-HIC&C-SCT; Vicevoorzitter Werkgroep CLL)
 • Dr. P. te Boekhorst (ErasmusMC, Rotterdam; Echelon A; voorzitter werkgroep CML/MPN)
 • Dr. M. Chamuleau (AmsterdamUMC, Amsterdam; Echelon A; voorzitter werkgroep lymfoom)
 • Prof. Dr. S. Zweegman (AmsterdamUMC, Amsterdam; Echelon A; voorzitter werkgroep MM)
 • Dr. T. van Meerten (UMCG, Groningen; Echelon A; voorzitter werkgroep IEC)
 • Prof. Dr. M.J. Kersten (AmsterdamUMC, Amsterdam; Echelon A; voorzitter werkgroep LLPC; vicevoorzitter werkgroep IEC)
 • Dr. A. Broers (ErasmusMC, Rotterdam; Echelon A; Vicevoorzitter Werkgroep SCT)
 • Dr. J. Heijmans (AmsterdamUMC, Amsterdam; Echelon A; voorzitter werkgroep ondersteunende zorg)
 • Dr. A. Diepstra, (UMCG; Echelon A; voorzitter HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank)
 • Prof. Dr. J. Zijlstra (AmsterdamUMC, Amsterdam; Echelon A; voorzitter werkgroep beeldvorming)
 • Dr. B.A. van der Reijden (UMCN, Nijmegen; Echelon A; voorzitter Werkgroep Moleculaire Diagnostiek)
 • Dr. B. Beverloo (ErasmusMC; Echelon A; Voorzitter Werkgroep Cytogenetica)
Namens echelon B, C, D, België
 • Dr. S. Kersting (Hage ziekenhuis, Den Haag; Echelon B)
 • Dr. O Visser (Isala Ziekenhuis, Zwolle; Echelon B)
 • Dr. M. Hoogendoorn (MCL, Leeuwarden; Echelon C-HIC&C-SCT)
 • Dr. G.J. Timmers (Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen; Echelon D)
 • Dr. I. Verpoorte (Ziekenhuis Rivierenland, Tiel; Echelon D)
 • Prof. Dr. P. Vandenberghe (UZLeuven, Leuven, België)
 • Dr. M.C. Vekemans (UC Louvain, Louvain-La-Neuve, België)
Namens academische ziekenhuizen
 • Prof. Dr. A.P. Kater (AmsterdamUMC, Amsterdam; Echelon A; voorzitter werkgroep CLL)
 • Prof. Dr. M.H.G.P. Raaijmakers (Erasmus MC, Rotterdam; Echelon A; vicevoorzitter werkgroep Leukemie)
 • Prof. Dr. JH Veelken (LUMC, Leiden; Echelon A)
 • Dr. M. van der Poel (MUMC, Maastricht; Echelon A)
 • Prof. Dr. J.H.E. Kuball (UMCU, Utrecht; Echelon A)
 • Prof. Dr. GA Huls (UMCG, Groningen; Echelon A; voorzitter werkgroep Leukemie)
CEO

Dr. M.C. Breems-de Ridder

 

 

 

 

Up