Echelon classificatie

 

Echelon Classificatie binnen HOVON: optimaliseren van de prestaties van patiënt gerelateerde onderzoeken

Het uitvoeren van studies stelt hoge eisen aan deelnemende ziekenhuizen, specialisten en de HOVON-organisatie. Dit verhoogt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de resultaten.

Om de kwaliteit van onderzoeken te kunnen garanderen, is het nodig om te weten welk ziekenhuis aan welk onderzoek kan deelnemen.  

Alle ziekenhuizen in Nederland hebben een studie echelon classificatie op basis van hun infrastructuur. De criteria worden periodiek nagekeken en aangepast indien de noodzaak zich voordoet. Dit is wat anders als het zorg echelon zoals deze wordt toegekend door de NVvH. Details zijn te vinden in het HOVON-policy “echelon-classificatie”. 

Bij de sectie Ziekenhuizen staat per site het (HOVON) studie echelonniveau.


Echelon classificatie van HOVON-deelnemers

Voor allogene en autologe stamceltransplantaties is er een vergunningensysteem van VWS, gebaseerd op criteria van de Gezondheidsraad (Hemapoietische stamcellen; Gezondheidsraad, 10-09-2003). Deze criteria, gedeeltelijk gewijzigd, kunnen worden gebruikt om "intensieve zorg" -gebieden te definiëren. Daarnaast zullen er ziekenhuizen zijn die kunnen deelnemen aan studies op "niet-intensieve zorg". Zo'n echelonclassificatie van hemato-oncologische zorg in ziekenhuizen past goed bij de HOVON ziekenhuis specifieke monitoring en sluit aan bij toekomstige voorstellen van de NVvH voor echelonclassificatie van de (gehele) hematologische zorg en educatie.

De transplantatiecentra zijn JACIE-geaccrediteerd. Bovendien worden de echeloncriteria gecontroleerd/geëvalueerd tijdens HOVON monitorvisites. 

De classificatie en criteria van de echelons worden beschreven in het HOVON-policy "echelon-classificatie" (u vindt ze in onze beleidssectie - na inloggen). Er zijn 5 echelonniveaus:

  • Niveau A, ziekenhuizen in het bezit van een vergunning voor allogene en autologe stamceltransplantaties
  • Niveau B, ziekenhuizen die beschikken over een vergunning voor autologe (maar niet allogene) stamceltransplantatie
  • Niveau C-HIC, ziekenhuizen die intensieve hematologische zorg kunnen verlenen, zoals acute leukemiebehandeling
  • Niveau C-SCT, ziekenhuizen die nazorg kunnen verlenen na autologe stamceltransplantaties
  • Niveau D, ziekenhuizen die niet-intensieve hematologische zorg kunnen verlenen, zonder langdurige en / of diepe pancytopenie

Een centrum kan in aanmerking komen voor classificatie op zowel niveau C-HIC als niveau C-SCT als aan beide sets criteria is voldaan.

 

Up