Echelon classificatie

 

Echelon Classificatie binnen HOVON: optimaliseren van de prestaties van patiëntgerelateerde onderzoeken

Het uitvoeren van studies stelt steeds hogere eisen aan deelnemende ziekenhuizen en specialisten en aan de HOVON-organisatie. Dit is terecht: al deze eisen verhogen de kwaliteit van de studies en de betrouwbaarheid van de resultaten.

Om de kwaliteit van onderzoeken te kunnen garanderen, is het nodig om te weten welk ziekenhuis aan welk type onderzoek kan deelnemen. HOVON heeft een beleid voor het selecteren van ziekenhuizen voor deelname aan onderzoeken. Dit wordt beschreven in het HOVON-beleid “siteselectie”. Voor een ziekenhuis gelden algemene criteria plus per studie te bepalen criteria. De ziekenhuisspecifieke criteria worden weergegeven door het echelonniveau.

Een dergelijke echelonclassificatie is nodig voor ziekenhuisspecifieke monitoring, het geeft aan wat er nog moet gebeuren op een site om een ​​gewenst echelon te bereiken, en maakt in het algemeen kwaliteitscontrole mogelijk.

In 2008 is voor het eerst bij alle ziekenhuizen in Nederland met de coördinerend hematoloog geïnventariseerd of, en zo ja op welk echelon zijn / haar ziekenhuis wil en kan deelnemen aan HOVON-onderzoeken.

In 2011 vond een update van het echelon plaats. In 2012 is de echelonclassificatie van de deelnemende ziekenhuizen opnieuw onderzocht volgens de nieuwe criteria. De HDC-monitors hebben een advies uitgebracht, waarna het bestuur van HOVON een echelon heeft afgegeven aan elk deelnemend centrum.

Details zijn te vinden in het HOVON-beleid “echelon-classificatie”. De eisen worden van tijd tot tijd aangepast. Het is duidelijk dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar elke verandering, liefst upgrading, in het echelonniveau van de deelnemende ziekenhuizen.

Bij de sectie Ziekenhuizen vind je per site het echelonniveau.


Echelon classificatie van HOVON-deelnemers

Voor allogene en autologe stamceltransplantaties is er een vergunningensysteem van VWS, gebaseerd op criteria van de Gezondheidsraad (Hemapoietische stamcellen; Gezondheidsraad, 10-09-2003). Deze criteria, gedeeltelijk gewijzigd, kunnen worden gebruikt om "intensieve zorg" -gebieden te definiëren. Daarnaast zullen er ziekenhuizen zijn die kunnen deelnemen aan studies op "niet-intensieve zorg". Zo'n echelonclassificatie van hemato-oncologische zorg in ziekenhuizen past goed bij de HOVON ziekenhuisspecifieke monitoring en sluit aan bij toekomstige voorstellen van de NVvH voor echelonclassificatie van de (gehele) hematologische zorg en educatie.

De transplantatiecentra zijn JACIE-geaccrediteerd. Bovendien worden de echeloncriteria herzien tijdens ziekenhuisspecifieke controlebezoeken (evaluatiebezoeken ter plaatse). Ziekenhuisspecifieke kwaliteitsbewaking heeft als belangrijke voordelen dat in deze review wordt gekeken naar het ziekenhuis als een centrum dat geschikt is voor het uitvoeren van bepaalde soorten onderzoeken. Deze ziekenhuisspecifieke monitoring is ook 'economischer' en maakt HOVON tot een snelwerkende trialorganisatie.

De classificatie en criteria van de echelons worden beschreven in het HOVON-beleid "echelon-classificatie" (u vindt ze in onze beleidssectie - na inloggen). Er zijn 5 echelonniveaus:

  • Niveau A, ziekenhuizen in het bezit van een vergunning voor allogene en autologe stamceltransplantaties
  • Niveau B, ziekenhuizen die beschikken over een vergunning voor autologe (maar niet allogene) stamceltransplantatie
  • Niveau C-HIC, ziekenhuizen die intensieve hematologische zorg kunnen verlenen, zoals acute leukemiebehandeling
  • Niveau C-SCT, ziekenhuizen die nazorg kunnen verlenen na autologe stamceltransplantaties
  • Niveau D, ziekenhuizen die niet-intensieve hematologische zorg kunnen verlenen, zonder langdurige en / of diepe pancytopenie

Een centrum kan in aanmerking komen voor classificatie op zowel niveau C-HIC als niveau C-SCT als aan beide sets criteria is voldaan.


Samenwerking

In de hematologische omgeving in Nederland zijn zorg en deelname aan trials gecentreerd rond de 10 consultatiecentra: 8 academische centra, het MST in Enschede en het Haga Ziekenhuis in Den Haag.

Ziekenhuizen van niveau C en D kunnen klinische zorg verlenen in een HOVON-studiecontext als er afspraken zijn over overleg met een ziekenhuis van niveau A of niveau B. Bij alle vormen van consultatie over een individuele patiënt legt de consultvragende arts vast met wie hij heeft geraadpleegd en wat het advies is.

Ziekenhuizen van niveau C-SCT kunnen transplantatiegerelateerde zorg verlenen in een HOVON-studiecontext, indien dit in detail is overeengekomen met een ziekenhuis van niveau A of niveau B. Dit vereist samenwerking volgens JACIE-normen.

Ziekenhuizen in echelon C en D kunnen deelnemen aan onderzoeken die echelon A of B nodig hebben voor gedeelten van de behandeling, als ze afspraken hebben met zo'n echelon A of B ziekenhuis.

 

 

Up