Studie documenten


Investigator File

De Investigator File (IF) is een verzameling aan documenten waarin de Site Onderzoeker alle belangrijke documenten over een trial opslaat. Dit is volgens GCP verplicht maar dient ook als handig naslagwerk. Elke site die deelneemt aan een HOVON studie dient alle benodigde documenten op te slaan volgens de HOVON-structuur.

Een inhoudsopgave, labels voor tabbladen en ordners en verdere uitleg over welk document bij welke rubriek hoort vindt u hieronder.

Een studie specifieke versie is beschikbaar in het downloadgedeelte van de studie zelf.

Investigator File – Inhoudsopgave
Investigator File – Labels
Investigator File – Rug label
Investigator File - uitleg

In de inhoudsopgave van de IF staan ​​een aantal formulieren vermeld die per onderzoek ingevuld moeten worden, zoals een ‘Signature and delegation log’ (of authorization log) en een 'screening, inschrijving en identificatie log'. Templates voor deze formulieren kunnen hieronder ook worden gedownload.

Investigator File – Signature and delegation log (oud formulier, uitgefaseerd)
Investigator File - Authorization log (opvragen via de CPM)
Investigator File – Subject screening enrolment and identification log


Central File

Een deel van de documenten in het IF is identiek voor een aantal verschillende onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan CV's of labcertificaten. Het is handig om die documenten op één locatie op te slaan en up-to-date te houden. Dit kan middels de Central File (CF). In de IF hoeft u dan alleen een notitie in de ordner toe te voegen die verwijst naar de CF voor die documenten. Het gebruik van een CF wordt sterk aanbevolen als uw afdeling deelneemt aan meer dan twee HOVON-studies.

Een inhoudsopgave voor een CF kan hieronder worden gedownload.

Central File – Inhoudsopgave


Algemene documenten

HOVON adres formulier voor contactgegevens

HOVON heeft een grote database met alle contactgegevens van de deelnemende ziekenhuizen. Wanneer u meewerkt aan een van de HOVON-onderzoeken, wordt u gevraagd een HOVON adresformulier in te vullen. Geef het ons door als er een adres- of functiewijziging is, zodat we onze adresdatabase up-to-date kunnen houden.

HOVON adres formulier

Extra contactpersonen

Voor elk onderzoek creëren we een studie-specifiek Local Contact Form die een deelnemende site kan invullen. Dit document somt alle functies op die bij deze studie betrokken zullen zijn. Het kan zijn dat er bij een bepaalde studie meer mensen betrokken zijn en dat het gewenst is deze toe te voegen als contact personen zodat ze ook de benodigde studie correspondentie en documenten ontvangen. Dan kunt u gebruik maken van een ‘Additional local participants form'.

HDC Additional local participants form


HOVON templates

HOVON heeft zijn eigen templates voor powerpoint-presentaties

HOVON powerpoint presentatie


Templates voor ziekenhuizen

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen manier om kennis over HOVON onderzoeken te verspreiden binnen het ziekenhuis studie. Met name het protocol bevat veel informatie over de studie die vertaald wordt in praktische richtlijnen en af te nemen onderzoeken door (research) verpleegkundigen. Om dit te ondersteunen hebben we een template versie voor verpleegrichtlijnen opgesteld die kan worden gebruikt als instructie aan verpleegkundigen. 

HOVON verpleegrichtlijn template


HOVON-hand-out

Eenmaal per jaar organiseert HOVON een HOVON-bijeenkomst, ook wel protocollendag genoemd, waar alle studies worden besproken. Voor deze dag wordt ook een hand-out gemaakt, die een overzicht geeft van de huidige status van elke trial. U kunt dit document hieronder downloaden (vooraf eerst inloggen).

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up