Externe links

Hieronder vindt u enkele veelgebruikte links naar websites met betrekking tot hematologie.


Nederlandse Vereniging voor Hematologie 

hematologienederland.nl

De NVvH fungeert als een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werkzaam zijn in de deelgebieden van hematologie. De coördinerende functie bevordert de nationale positie van de hematologie in termen van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er wordt nauw samengewerkt met de onder- en zusterverenigingen, bijvoorbeeld door vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten.


De European Hematology Association

EHA

Deze organisatie bedient medische professionals, onderzoekers en wetenschappers met een actieve interesse in hematologie. De EHA is de grootste in Europa gevestigde organisatie die hematologen wereldwijd verbindt om loopbaanontwikkeling en onderzoek te ondersteunen, hematologieonderwijs te harmoniseren en pleitbezorger voor hematologen en hematologie.

 

 

Up