HOVON HO152 NHL

Open

Algemene informatie

Ziektebeeld:
NHL (Non-Hodgkin Lymfoom)
Verrichter:
HOVON
Leeftijd:
>= 18
Stadium:
Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
86
(van 97)
Aantal ziekenhuizen:
23
(van 24)
1 ziekenhuizen zijn nog inactief
Titel:

HOVON 152: Onderzoek naar het effect van DA-EPOCH-R kuren gevolgd door nivolumab kuren bij patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom met een bewezen afwijking van het MYC gen en het BCL2 gen en/of het BCL6 gen.

Definitie

Onderzoek naar een behandeling voor patiënten met hoog risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom met bepaalde genetische afwijkingen (MYC en BCL2 en/of BCL6 gen), het zogenaamde dubbel-hit lymfoom. We willen onderzoeken of we met DA-EPOCH-R inductiebehandeling gevolgd door nivolumab onderhoudsbehandeling de kans op terugkomen van de ziekte kunnen verkleinen.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam de behandeling met DA-EPOCH-R is. Daarnaast wordt onderzocht of het geven van nivolumab kuren bij patiënten waarbij de ziekte niet meer aantoonbaar is na DA-EPOCH-R ervoor zorgt dat de ziekte langer wegblijft.
De effectiviteit en eventuele bijwerkingen van deze behandelingen worden onderzocht.

Behandeling

De totale behandelperiode duurt 70 weken en bestaat uit twee stappen. De eerste stap is de inductie stap waarbij de patiënt met meer intensieve DA-EPOCH-R kuren wordt behandeld. De tweede stap volgt indien na de DA-EPOCH-R behandeling geen of nauwelijks lymfoom activiteit wordt gezien op de PET-CT scan. De patiënt krijgt dan nog een jaar lang onderhoudsbehandeling immuuntherapie met nivolumab kuren. In totaal zal de patiënt tot 5 jaar na start van de behandeling gecontroleerd worden.
De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt zwanger is
 • De patiënt de onderzoeksbehandeling gehad heeft en als de daar op volgende controlevisites afgelopen zijn. In het kader van dit onderzoek zult u tot 5 jaar na het starten van de behandeling onder controle blijven.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • Stichting HOVON, de overheid of de beoordelende medisch ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met dubbel-hit diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL)
 • Patiënten zijn 18 jaar en ouder
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden voorbehandeld met maximaal 1 R-CHOP kuur.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger, of maken hun partner niet zwanger.
 • Patiënten zijn wilsbekwaam en hebben de ‘proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek’ gekregen en de toestemmingsverklaring getekend.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Loting

Nee, alle patiënten ontvangen dezelfde behandeling.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuis
24 resultaten
Sorteer op
Aantal patiënten
Activatie-datum
NL-Groningen-UMCG
11
25 okt. 2019
NL-Amsterdam-VUMC
10
31 jul. 2018
NL-Hoorn-DIJKLANDERHOORN
8
30 apr. 2019
NL-Almere-FLEVOZIEKENHUIS
7
25 jan. 2019
NL-Maastricht-MUMC
7
21 dec. 2018
NL-Rotterdam-MAASSTADZIEKENHUIS
6
28 dec. 2018
NL-Leeuwarden-MCL
5
24 dec. 2018
NL-Amersfoort-MEANDERMC
4
07 jan. 2019
BE-Leuven-UZLEUVEN
4
13 nov. 2019
NL-Goes-ADRZ
3
22 mrt. 2019
NL-Rotterdam-ERASMUSMC
3
21 mei 2019
NL-Amsterdam-AMC
3
04 jan. 2019
NL-Hoofddorp-SPAARNEGASTHUIS
2
30 jul. 2019
NL-Nijmegen-RADBOUDUMC
2
10 jan. 2019
NL-Den Haag-HAGA
2
02 jul. 2019
NL-Sittard-Geleen-ZUYDERLAND
2
10 feb. 2021
NL-Eindhoven-MAXIMAMC
2
08 feb. 2019
NL-Leiden-LUMC
1
14 jul. 2020
NL-Den Bosch-JBZ
1
07 jan. 2019
NL-Zwolle-ISALA
1
22 nov. 2019
NL-Utrecht-UMCUTRECHT
1
20 jan. 2020
NL-Tilburg-ETZ
1
10 jan. 2020
NL-Enschede-MST
BE-Antwerpen-ZNASTUIVENBERG
22 jul. 2019
= Actieve ziekenhuizen
= Inactieve ziekenhuizen
Up