Trial Work groups


Studiewerkgroepen zijn onderverdeeld per ziektegroep. De volgende groepen bestaan:

  • CLL-werkgroep (Chronische Lymfatische Leukemie)
  • CML_MPN werkgroep
  • IEC (Immune Effector Cell) werkgroep
  • Leukemie werkgroep
  • LLPC (Lunenburg Lymphoma Phase 1 / II Consortium) werkgroep
  • Lymfoom werkgroep
  • Myeloma werkgroep
  • SCT (Stamceltransplantatie) werkgroep
  • Werkgroep ondersteunende zorg

Per werkgroep laten we onder meer de samenstelling en de belangrijkste doelstellingen zien.

 

 

Up