LLPC werkgroep

 

Samenstelling

Voorzitter

Prof. M.J. Kersten (AmsterdamUMC – AMC, Amsterdam)

Vice-Voorzitter

Prof. M.C. Minnema (UMCU, Utrecht)

Secretaris

Dr P. Mutsaers (ErasmusMC, Rotterdam)


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • Actief bijdragen aan de uitvoering van zogenaamde “first-in-man” fase I-II-onderzoeken bij kwaadaardige ziekten van het bloed, het beenmerg en de lymfeklieren, waaronder, maar niet beperkt tot non-Hodgkin-lymfoom (B en T cel), Hodgkin-lymfoom en chronische lymfatische leukemie (CLL). Veelbelovende nieuwe medicijnen kunnen vervolgens worden meegenomen in fase III-onderzoeken, die worden uitgevoerd door de werkgroepen HOVON Lymfoom en CLL. Dit schept perspectief om in HOVON in de frontlinie te opereren bij de behandeling van lymfomen en CLL met innovatieve therapieën.
  • Door nauwe samenwerking is de doorlooptijd voor het beslissen over onderzoeken, het goedkeuren van het protocol en het inschrijven van de eerste patiënten kort.
  • Vooralsnog wordt verwacht dat de proeven die worden uitgevoerd in het kader van HOVON/LLPC voornamelijk door de industrie gesponsorde proeven zullen zijn. Uiteindelijk is het doel ook om door onderzoekers geïnitieerde onderzoeken te ontwikkelen. De werkgroep beoordeelt de relevantie en haalbaarheid van elk onderzoek dat via een van haar leden of per branche wordt aangeboden. Indien besloten wordt om namens HOVON/LLPC deel te nemen aan het onderzoek, wordt in onderling overleg bepaald hoeveel en welke centra deelnemen, zodat er regionale spreiding is. Niet-deelnemende centra verbinden zich ertoe patiënten door te verwijzen naar deelnemende centra voor studiemogelijkheden.

Het Lunenburg Lymfoom Fase 1 / II Consortium (LLPC) is in 2009 opgericht door 5 afdelingen Hematologie van Nederlandse (academische) ziekenhuizen. Momenteel zijn de deelnemende ziekenhuizen:

  • AmsterdamUMC, locaties AMC en VUMC, Amsterdam
  • Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), Rotterdam
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen
  • Radboud Universitair Medisch Centrum (RadboudUMC), Nijmegen
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Utrecht
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden
  • Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), Maastricht

Andere centra kunnen zich bij het consortium aansluiten als ze geïnteresseerd zijn in en beschikken over de benodigde faciliteiten/speciaal studiepersoneel om fase I/II-studies uit te voeren.


Publicatie overzicht


Vergaderingen & Notulen

Houd er rekening mee dat het gedeelte met vergaderdata en notulen alleen toegankelijk is na inloggen.

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up