Werkgroep Stamceltransplantatie 

 

Samenstelling

Voorzitter

Dr. N.P.M. Schaap (Radboudumc, Nijmegen) 

Vice-voorzitter

Vacancy

Secretaris

Dr. A. Broers (Erasmus MC, Rotterdam)  


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • Aangezien een transplantatie vaak deel uitmaakt van een meer omvattende behandelingsstrategie en voornamelijk wordt gebruikt als consolidatiebehandeling, zullen transplantatiestudies moeten worden ontwikkeld in nauwe samenhang met de lopende (en toekomstige) studies voor dat specifieke klinische beeld (bijv. CLL, myeloom, AML, MDS). Dit betekent dat er vaak wordt samengewerkt met andere HOVON-werkgroepen. Specifieker voor allogene transplantatie zijn onderzoeken op het gebied van graft-versus-host (GVH)-preventie en -behandeling, onderzoeken waarin de intensiteit van conditionering of de bron van allogene stamcellen (bijvoorbeeld navelstrengbloed) wordt onderzocht, evenals onderzoeken waarin specifiek een bepaalde modaliteit van allogene immunotherapie zal worden onderzocht.
  • De werkgroep wil investeren in het systematisch koppelen van laboratoriumstudies aan klinische studies om klinisch relevante moleculaire, farmacokinetische, immunologische en andere biologische inzichten af ​​te leiden uit therapiestudies. Het succes wordt grotendeels bepaald door de efficiëntie van de sampleverzameling, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het doel is om een ​​hoog rendement te behalen uit deelname vanuit de centra en een hoog rendement uit de samples. Ook de kwaliteit, normering en kwaliteitscontrole van de voorzieningen zal een constant aandachtspunt zijn. De interacties met de moleculaire werkgroep MODHEM zijn hierbij belangrijk.

Vergaderingen & Notulen

Houd er rekening mee dat het gedeelte met vergaderdata en notulen alleen toegankelijk is na inloggen.

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up