HRC Technische commissie


Samenstelling

Voorzitter

Dr. M. Jongen-Lavrencic (ErasmusMC, Rotterdam)

Leden

Dr. W.A.F. Marijt (LUMC, Leiden)
Dr. B.J. Biemond, (AmsterdamUMC – AMC, Amsterdam)
Prof. Dr. G.J. Ossenkoppele (AmsterdamUMC – VUmc, Amsterdam)
Prof. Dr. H. M. Lokhorst (AmsterdamUMC – VUmc, Amsterdam)
Dr. M.A. Mackenzie (RadboudUMC, Nijmegen)
Ms. M.A. at Haaften (MUMC, Maastricht)
Dr. S.M.G.J. Daenen (UMCG, Groningen)
Prof. Dr. J.C. Kluin-Nelemans (UMCG, Groningen)
Prof. Dr. G.E.G. Verhoef (UZLeuven, Leuven, België)


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • Het doel van de HRC is het beoordelen van bloed- en beenmergmonsters van patiënten met de diagnose MDS, AML of ALL die deelnamen aan een HOVON / SAKK-onderzoek.

De HRC bestaat uit 10 leden uit academische centra. Het secretariaat van de HRC is gehuisvest in het Erasmus MC (Rotterdam). Ze ontvangen het materiaal, kleuren de dia's en voeren de eerste beoordeling uit. Daarna worden het materiaal en de resultaten van de eerste beoordeling naar een beoordelaar gestuurd. Dit is een van de leden van de HRC. Na evaluatie van het materiaal en de bijbehorende beoordelingsgegevens wordt de conclusie teruggestuurd naar het secretariaat. Er wordt beoordeeld of er overeenstemming is in de conclusies van de specifieke diagnose. Zo ja, dan is er een definitieve conclusie van de voorzitter van de commissie. De materialen en recensies zonder vergelijkbare conclusies zullen in een vergadering worden besproken. Ongeveer 1 à 2 keer per jaar komen alle commissieleden bij elkaar om voor deze casussen een conclusie te formuleren en actuele zaken met elkaar te bespreken.

Zowel nationale als internationale ziekenhuizen die deelnemen aan de HOVON / SAKK-onderzoeken leveren de monsters in. De HRC stelt de diagnose vast op basis van de FAB-classificatie en de WHO-classificatie.


Voor het aanleveren van materiaal

Stuur 6 ongekleurde en niet gefixeerde beenmergglaasjes en 4 bloeduitstrijkjes mee. Deze dienen goed verpakt te worden opgestuurd, samen met een kopie van de resultaten van immunofenotypering, cytogenetica en moleculaire diagnostiek. Stuur deze naar:

HOVON Haematology Review Committee (HRC)
T. de Jong, kamer Nc-807
Afdeling Hematologie
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
Nederland

 

 

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up