Imaging Commissie


Samenstelling

Voorzitter

Prof. Dr. J. Zijlstra (AmsterdamUMC - VUmc, Amsterdam)

Leden

Drs. J. Adam (AmsterdamUMC - AMC, Amsterdam)
Drs. A. Arens (RadboudUMC, Nijmegen)
Dr. D. van Assema (ErasmusMC, Rotterdam)
Prof. Dr. R. Boellaard (AmsterdamUMC - VUMC, Amsterdam)
Dr. V. Bongers (Diakonessenhuis, Utrecht)
Drs. F. Celik (Deventer ziekenhuis, Deventer)
Dr. M. Chamuleau (AmsterdamUMC - VUmc, Amsterdam)
Dr. E. Comans (AmsterdamUMC - VUmc, Amsterdam)
Dr. C. Hoekstra (JBZ, Den Bosch)
Prof. Dr. O. Hoekstra (AmsterdamUMC - VUmc, Amsterdam)
Drs. W. Huijgen (Haga Ziekenhuis, Den Haag)
Drs. J. Huijbregts (Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn en Zutphen)
Dr. M. Jak (UMCU, Utrecht)
Dr. B. de Keizer (UMCU, Utrecht)
Dr. J. de Klerk (MeanderMC, Amersfoort)
Dr. C. Mitea (MaastrichtUMC, Maastricht)
Dr. J. Regelink (MeanderMC, Amersfoort)
Dr. N. Tolboom (UMCU, Utrecht)
Dr. J. Quarles van Ufford (Haaglanden MC, Den Haag)
Dr. R. Valkema (ErasmusMC, Rotterdam)
Dr. B. Zwezerijnen (AmsterdamUMC - VUmc, Amsterdam)
Dr. S. Buckens (RadboudUMC, Nijmegen) 
Dr. M. Nijland (UMCG, Groningen)
Dr. W. Roeloffzen (UMCG, Groningen)
Dr. M. Spreen (AmsterdamUMC - VUmc, Amsterdam)​


Belangrijkste doelstellingen van de werkgroep

De belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep zijn:

  • De werkgroep heeft ten doel de vele HOVON studies waarbij beeldvorming wordt uitgevoerd te adviseren (m.b.t. acquisitie, beeldopslag, en beoordelingscriteria) voor een adequate wetenschappelijke output.
  • Daarnaast wordt voor vele studies de logistiek gecoördineerd en de centrale beoordeling van PET, CT en soms ook MRI scans uitgevoerd.
  • Ook geeft de werkgroep adviezen m.b.t. de klinische beeldvorming van hematologische ziektebeelden in de vorm van publicaties ten aanzien van bijvoorbeeld standaardisering van scanprotocollen en verslaglegging.
  • De nucleair geneeskundigen binnen deze werkgroep zijn tevens lid van de themagroep hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG), en zijn via de Commissie Kwaliteitsbevordering van de NVNG betrokken bij het ontwikkelen en goedkeuren van hematologische richtlijnen.

De HOVON imaging werkgroep wil ca. 4 keer x per jaar een nieuwsbrief uitbrengen met informatie over nieuwe richtlijnen, scanprotocollen, EARL, lopende studies en interessante artikelen, nascholingen en congressen. Het doel van de nieuwsbrief is het up-to-date brengen van betrokkenen in de beeldvorming met betrekking tot de hematologie.


Voor indieners van imaging data

CT / MRI / PET (-CT) scans worden uitgevoerd in het plaatselijke ziekenhuis volgens studieprotocol.

CRF wordt ingevuld door de plaatselijke radioloog / nucleair geneeskundige.

Datasets en bijbehorende CRF's worden per post of via een SFTP-server naar het centrale datacenter in het VU medisch centrum gestuurd.

Per post:

C. Karga
Dept. Nucleaire Geneeskunde & PET-onderzoek
VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

Via SFTP server:

Een account kan worden aangevraagd via het volgende e-mailadres: SFTP-Server@vumc.nl

Voor vragen over het verzenden van materiaal kunt u contact opnemen met mevr. C. Karga, 020-4445047 of c.karga@vumc.nl


Nieuwsbrief

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.

Scholing/congressen

EANM focus meeting 4, molecular imaging and therapy in haematological tumours. Sevilla, Spanje. 4-6 februari 2021  https://focusmeeting.eanm.org

16 th International Conference on Malignant Lymphoma. Lugano, Zwitserland. 15-19 juni 2021  https://www.icml.ch/icml/home.html

8th international workshop on PET in lymphoma and myeloma. Menton, Frankrijk. 11-13 september 2021  https://www.lymphomapet.com  

International symposium on Hodgkin lymphoma. Keulen, Duitsland. 22-24 oktober 2022  https://www.hodgkinsymposium.org


Notulen

Deze content is beveiligd. Gelieve in te loggen.
Up