Behandeladvies: lymfoom

 

Ziekte
beeld
 Datum Richtlijn
DLBCL  Sept2021  DLBCL richtlijn 
MCL   11OCT2017  MCL richtlijn 
   -  Zie ook bijbehorende onderzoeken in sectie LLPC
FL   04FEB2020  Folliculair Lymfoom richtlijn
HL  13NOV2019  Hodgkin Lymfoom richtlijn 
MW  Jul 2022  Morbus Waldenstrom richtlijn
MZL  Sept2021  Marginale Zone Lymfoom richtlijn
BL 11JAN2023  Burkitt Lymfoom richtlijn 

DLBCL behandeling met Yescarta

Vanaf 1 mei 2020 is Yescarta (axicabtagene ciloleucel) opgenomen in het basispakket voor patiënten met recidiverende / refractaire DLBCL (inclusief getransformeerde LF en PMBCL) na ten minste 2 eerdere lijnen van systemische therapie. Om deze behandeling voor alle in aanmerking komende patiënten mogelijk te maken is er een centrale registratieprocedure en wordt de indicatie in landelijk overleg besproken. Meer informatie over de aanvraagprocedure en in-/exclusiecriteria voor behandeling is te vinden in de volgende documenten:

CD19 CAR T-cel update (06MAY2020)
Landelijk verwijsformulier CD19 CAR-T cel behandeling buiten studieverband (13JUN2022)


DLBCL behandeling met Kymriah 

Kymriah (Tisagenlecleucel) is sinds 01/06/2022 beschikbaar voor de volgende 2 indicaties:

  1. Pediatrische en jongvolwassen patiënten tot de leeftijd van 25 jaar met refractaire B cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na transplantatie of met een tweede of later recidief van B cel ALL (verder aangeduid als r/r B cel ALL)
  2. Volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) na 2 of meer lijnen systemische therapie.

Landelijk verwijsformulier CD19 CAR-T cel behandeling buiten studieverband (13JUN2022)

 

Up