Behandeladvies: lymfoom

 

Ziekte
beeld
 Datum Richtlijn
DLBCL  APR 2018  DLBCL richtlijn
   Sept2021  DLBCL richtlijn 
MCL   11OCT2017  MCL richtlijn 
   -  Zie ook bijbehorende onderzoeken in sectie LLPC
FL   04FEB2020  Folliculair Lymfoom richtlijn
HL  13NOV2019  Hodgkin Lymfoom richtlijn 
MW  Dec 2020  Morbus Waldenstrom richtlijn
MZL  Sept2021  Marginale Zone Lymfoom richtlijn

Stadiëring- en responscriteria

Hieronder vindt u de stadiëring- en  responscriteria voor lymfoom

Lymfoom_Stadiering en respons criteria


CZS Profylaxe

Deze richtlijn geeft informatie over de CZS-profylaxe

CZS profylaxe


DLBCL behandeling met Yescarta

Vanaf 1 mei 2020 is Yescarta (axicabtagene ciloleucel) opgenomen in het basispakket voor patiënten met recidiverende / refractaire DLBCL (inclusief getransformeerde LF en PMBCL) na ten minste 2 eerdere lijnen van systemische therapie. Om deze behandeling voor alle in aanmerking komende patiënten mogelijk te maken is er een centrale registratieprocedure en wordt de indicatie in landelijk overleg besproken. Meer informatie over de aanvraagprocedure en in-/exclusiecriteria voor behandeling is te vinden in de volgende documenten:

CD19 CAR T-cel update (06MAY2020)
In- en exclusiecriteria Yescarta buiten studieverband (04MAY2020)
Landelijk verwijsformulier CD19 CAR-T cel behandeling buiten studieverband (27AUG2021)

 

 

Up