Behandelrichtlijnen: SCT


Indicatie voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

Het advies van de SCT-werkgroep is dat voor de indicatie voor autologe stamceltransplantaties bij niet-hematologische syndromen de relevante beroepsverenigingen worden geraadpleegd.

Allo SCT Indications EBMT 2015


Advies over procedures voor verwante stamceldonoren

Adviezen procedures stamceldonoren (Feb 2015) 
Appendix A.  questionnaire on HLA type  01 Jan 2012 
Guidelines for screening of hematopoietic stem cell donors on blood-transferable pathogens outside the standard package 
Questionnaire for the assessment of a stem cell / lymphocyte donor 
Appendix D. Exclusion criteria for assessment (revisie feb 2015) 


Leidraad selectie donor

Leidraad selectie onverwante donor
Leidraad selectie haplo-identieke donor 
Selection guide for cord blood units


Medicatie richtlijn Plerixafor

Richtlijn plerixafor


Conditionerings advies

Leidraad conditionering AML TCD


Richtlijn GVHD

Richtlijn GVHD


Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

 

 

Up