Behandelrichtlijnen: SCT


Indicatie voor alloSCT bij hematologische aandoeningen

Het advies van de SCT-werkgroep is dat voor de indicatie voor autologe stamceltransplantaties bij niet-hematologische syndromen de relevante beroepsverenigingen worden geraadpleegd.

Allo SCT Indications EBMT


Advies over procedures voor verwante stamceldonoren

Adviezen procedures stamceldonoren (juni 2022) 
Appendix A.  questionnaire on HLA type  (juni 2022) 
Guidelines for screening of hematopoietic stem cell donors on blood-transferable pathogens outside the standard package 
Questionnaire for the assessment of a stem cell / lymphocyte donor 
Appendix D. Exclusion criteria for assessment (juni2022) 
Appendix E . Vragenlijst nacontrol


Leidraad selectie donor

Leidraad selectie onverwante donor
Leidraad selectie haplo-identieke donor 
Selection guide for cord blood units


Medicatie richtlijn Plerixafor

Richtlijn plerixafor


Conditionerings advies

Leidraad conditionering AML TCD


Richtlijn GVHD

Verwijderd, een nieuwe richtlijn zal worden toegevoegd, zodra deze beschikbaar is.


Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

Aanbevelingen lange termijn follow up na allogene SCT

 

 

Up