Technische commissies

 

Technische commissies zijn bedoeld ter ondersteuning van studies op specifieke gebieden waar kennis wordt gebundeld die binnen verschillende studies kan worden gebruikt om de kwaliteit en efficiëntie en effectiviteit van de onderzoeken te verbeteren waar HOVON sponsor van is. De volgende groepen zijn opgericht:

  • HOP (HOVON Pathologie Faciliteit en Biobank)
  • HRC (Toetsingscommissie hematologie)
  • Imaging commissie
  • MolDiag (Commissie Moleculaire Diagnostiek)
  • NKH (Nederlandse Kwaliteitsmedewerkers Hematologie)
  • T&O (Trials and Support Committee)
  • WSN (Werkgroep Stamcellaboratoria Nederland)

Per technische commissie tonen we onder meer de samenstelling en de belangrijkste doelstellingen.

 

 

Up